Nedeľa, 8.marec 2020

ERNST SERVAIS

Drahí priatelia, oznamujeme Vám smutnú správu. 

V belgickom Eupene 3. 3. 2020 zomrel náš priateľ, súpútnik, vzácny človek, náš inšpirátor...

Ernst Servais

ERNST SERVAIS

Nech odpočíva v pokoji...

Kým nie je príliš neskoro