Sponzori

   Úrad vlády Slovenskej republiky

   

   DFID (KNOW HOW FUND)

 

   Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Fund

 

   Nadácia pre podporu občianskych aktivít z programu Phare

 

   Nadácia pre deti Slovenska z programu Hodina deťom


 

     Protidrogový fond

 

   Úrad Košického samosprávneho kraja

 

 

Nada?n� fond V�chodoslovenskej energetiky a.s.    Nadačný fond Východoslovenskéj energetiky a.s.

 

 

Eur�psky socialny fond   Európsky socialny fond

   

   Konto Orange

 

   Aktivity deti a mládeže - Grantový program Ministerstva školstva SR - Adam2

 

a mnoho dobrých priateľov so svojimi 2% z daní ...

 

Všetkým ďakujeme!